Lấy ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Lấy ý kiến Dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

MTTQ tỉnh Ninh Bình: Góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị

MTTQ tỉnh Ninh Bình: Góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị

Cần Thơ: Khuyến khích nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến cho các mô hình

Cần Thơ: Khuyến khích nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến cho các mô hình

Xuất khẩu gạo: Bị phản ánh “không tiếp thu” ý kiến, Bộ Công Thương nói gì?

Xuất khẩu gạo: Bị phản ánh “không tiếp thu” ý kiến, Bộ Công Thương nói gì?

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn: Lấy ý kiến vào dự thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn: Lấy ý kiến vào dự thảo chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn

MTTQ huyện Mường Ảng tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân

MTTQ huyện Mường Ảng tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Đầm Hà (Quảng Ninh): Tập huấn lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng NTM

Đầm Hà (Quảng Ninh): Tập huấn lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng NTM

Hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

3.385 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

3.385 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội

Ninh Thuận: Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân

Ninh Thuận: Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc lấy ý kiến người dân về xây dựng NTM ở Quảng Nam

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc lấy ý kiến người dân về xây dựng NTM ở Quảng Nam

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế cho phát triển

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế cho phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên khóa XXI  ​

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên khóa XXI ​