Tuyên truyền, vận động tốt, người dân sẽ đồng thuận

Tuyên truyền, vận động tốt, người dân sẽ đồng thuận

Chủ động, sáng tạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Chủ động, sáng tạo thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Người hơn 30 năm gắn bó với công tác Mặt trận

Người hơn 30 năm gắn bó với công tác Mặt trận

Làn gió mới từ một cuộc vận động

Làn gió mới từ một cuộc vận động

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Phải có cơ chế giám sát vận động cứu trợ

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: Phải có cơ chế giám sát vận động cứu trợ

Trà Vinh: Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung được gần 2 tỷ đồng

Trà Vinh: Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung được gần 2 tỷ đồng

Thủ tướng đề nghị MTTQ chủ trì giám sát việc quyên góp, vận động hỗ trợ

Thủ tướng đề nghị MTTQ chủ trì giám sát việc quyên góp, vận động hỗ trợ

Phú Thọ: Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

Phú Thọ: Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

Hòa Bình: Vận động Quỹ ‘Vì người nghèo’ đạt 9,97 tỷ đồng

Hòa Bình: Vận động Quỹ ‘Vì người nghèo’ đạt 9,97 tỷ đồng

MTTQ huyện Gò Dầu (Tây Ninh): Vận động gần 3 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”

MTTQ huyện Gò Dầu (Tây Ninh): Vận động gần 3 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”

Hòa An với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Hòa An với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phát huy vai trò của Mặt trận trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy vai trò của Mặt trận trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Đưa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" vào cuộc sống

Đưa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" vào cuộc sống

Mặt trận phát huy vai trò vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Mặt trận phát huy vai trò vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương vận động được hơn 22 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương vận động được hơn 22 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung