Trên 370 tỷ đồng gửi tới bà con các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ

Trên 370 tỷ đồng gửi tới bà con các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ

Kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ

Kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ

Mặt trận Thừa Thiên – Huế tiếp nhận hơn 108 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục bão lũ

Mặt trận Thừa Thiên – Huế tiếp nhận hơn 108 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục bão lũ

MTTQ Việt Nam tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

MTTQ Việt Nam tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Giúp nhân dân vùng lũ ổn định nhà ở trước Tết Nguyên đán

Giúp nhân dân vùng lũ ổn định nhà ở trước Tết Nguyên đán

TP Hồ Chí Minh: Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

TP Hồ Chí Minh: Tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiên tai

Mặt trận tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiên tai

Tiếp nhận 10 tỷ đồng tỉnh Bắc Giang ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tiếp nhận 10 tỷ đồng tỉnh Bắc Giang ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tiếp nhận 10 tỷ đồng tỉnh Thái Nguyên ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Tiếp nhận 10 tỷ đồng tỉnh Thái Nguyên ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Mặt trận Hà Nội tiếp nhận ủng hộ nhân dân miền Trung

Mặt trận Hà Nội tiếp nhận ủng hộ nhân dân miền Trung

Bình Thuận: Tiếp nhận 18,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

Bình Thuận: Tiếp nhận 18,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

Thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân miền Trung

Thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân miền Trung

Bình Thuận: Tiếp nhận 18,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

Bình Thuận: Tiếp nhận 18,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

Tiếp thêm nguồn lực để bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

Tiếp thêm nguồn lực để bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

Tiếp thêm nguồn lực, chung tay hướng về đồng bào miền Trung

Tiếp thêm nguồn lực, chung tay hướng về đồng bào miền Trung