Nghĩa cử cao đẹp tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc

Nghĩa cử cao đẹp tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc

Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 18,3 tỷ đồng

Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 18,3 tỷ đồng

Bình Dương: Trao quà và tiếp nhận ủng hộ người nghèo

Bình Dương: Trao quà và tiếp nhận ủng hộ người nghèo

Bắc Giang: Vận động, tiếp nhận hơn 27 tỷ đồng kinh phí tặng quà Tết

Bắc Giang: Vận động, tiếp nhận hơn 27 tỷ đồng kinh phí tặng quà Tết

Đắk Lắk: Tiếp nhận 71 căn nhà Đại đoàn kết dành tặng người nghèo

Đắk Lắk: Tiếp nhận 71 căn nhà Đại đoàn kết dành tặng người nghèo

Thêm nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Thêm nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận tài trợ quà Tết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận tài trợ quà Tết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận 1.020 suất quà tết cho đồng bào nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận 1.020 suất quà tết cho đồng bào nghèo

Quảng Ngãi: Tiếp nhận quà hỗ trợ người nghèo đón Tết

Quảng Ngãi: Tiếp nhận quà hỗ trợ người nghèo đón Tết

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quảng Ngãi: Tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo

Quảng Ngãi: Tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo

Bình Định: Tiếp nhận 3,75 tỷ đồng để xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Bình Định: Tiếp nhận 3,75 tỷ đồng để xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ người nghèo

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ hoạt động chăm lo người nghèo đón Tết Nguyên đán

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ hoạt động chăm lo người nghèo đón Tết Nguyên đán

Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn tỉnh