Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chia sẻ và động viên kiều bào tại New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chia sẻ và động viên kiều bào tại New Zealand

Thủ tướng: Phát triển cộng đồng người Việt tại Australia ngày càng lớn mạnh

Thủ tướng: Phát triển cộng đồng người Việt tại Australia ngày càng lớn mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên học tập, làm việc ở nước ngoài hiện nay

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên học tập, làm việc ở nước ngoài hiện nay

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam: Một năm nhìn lại

Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam: Một năm nhìn lại

Thành công của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài luôn mang đến niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc

Thành công của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài luôn mang đến niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, vinh danh 7 tập thể, 15 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt, vinh danh 7 tập thể, 15 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu

Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương, thả cá tại Bến Nhà Rồng

Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương, thả cá tại Bến Nhà Rồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh thăm, chúc tết kiều bào

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh thăm, chúc tết kiều bào

Thủ tướng: Giải quyết công việc của bà con kiều bào “như của người thân ruột thịt”

Thủ tướng: Giải quyết công việc của bà con kiều bào “như của người thân ruột thịt”

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mong cộng đồng kiều bào tại UAE ngày càng lớn mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mong cộng đồng kiều bào tại UAE ngày càng lớn mạnh

Những ý kiến tâm huyết của kiều bào đối với hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Những ý kiến tâm huyết của kiều bào đối với hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam