Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Khmer

Trà Vinh: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Khmer

Trà Vinh chú trọng giám sát đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Trà Vinh chú trọng giám sát đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Trà Vinh: Đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng đổi mới

Trà Vinh: Đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng đổi mới

Trà Vinh: Ký kết Chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Trà Vinh: Ký kết Chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Trà Vinh: Thăm, chúc mừng tết Chôl Chnam Thmây và Tháng lễ Ramadan năm 2023

Trà Vinh: Thăm, chúc mừng tết Chôl Chnam Thmây và Tháng lễ Ramadan năm 2023

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thăm, chúc mừng lễ Phục sinh năm 2023

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thăm, chúc mừng lễ Phục sinh năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Phát huy vai trò trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Phát huy vai trò trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trà Vinh: Hội nghị giao ban về chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”

Trà Vinh: Hội nghị giao ban về chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh với công tác dân vận của cấp ủy

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh với công tác dân vận của cấp ủy

Trà Vinh: Ký kết phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Trà Vinh: Ký kết phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh

Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Trà Vinh

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh  đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi

Trà Vinh tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trà Vinh tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)