Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Thừa Thiên Huế: Lan tỏa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Thừa Thiên Huế: Lan tỏa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Thừa Thiên - Huế: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại TDP 4 và 5

Thừa Thiên - Huế: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại TDP 4 và 5

Thừa Thiên - Huế: Phát động tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Thừa Thiên - Huế: Phát động tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Thừa Thiên Huế: Nhiều điểm nhấn trong công tác Mặt trận

Thừa Thiên Huế: Nhiều điểm nhấn trong công tác Mặt trận

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xảy ra

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xảy ra

Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế chung tay chăm lo người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế chung tay chăm lo người nghèo

Thừa Thiên Huế: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Đồng bào Công giáo tỉnh Thừa Thiên Huế phát huy truyền thống quý báu của dân tộc

Đồng bào Công giáo tỉnh Thừa Thiên Huế phát huy truyền thống quý báu của dân tộc

MTTQ các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thăm, tặng quà gia đình chính sách

MTTQ các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thăm, tặng quà gia đình chính sách

Thừa Thiên Huế: Nhiều công trình phát huy hiệu quả từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719

Thừa Thiên Huế: Nhiều công trình phát huy hiệu quả từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719

Thừa Thiên – Huế: Nhân rộng những mô hình thoát nghèo bền vững

Thừa Thiên – Huế: Nhân rộng những mô hình thoát nghèo bền vững

Thừa Thiên-Huế: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023

Thừa Thiên-Huế: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023

Thừa Thiên Huế: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403

Thừa Thiên Huế: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403

Thừa Thiên – Huế: Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Mặt trận

Thừa Thiên – Huế: Nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ Mặt trận