Thừa Thiên-Huế: Hỗ trợ các hộ bị sập nhà do bão

Thừa Thiên-Huế: Hỗ trợ các hộ bị sập nhà do bão

Mặt trận Thừa Thiên - Huế tiếp nhận quà ủng hộ phòng, chống dịch

Mặt trận Thừa Thiên - Huế tiếp nhận quà ủng hộ phòng, chống dịch

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận 300 phần quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận 300 phần quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Thừa Thiên-Huế: Chi hỗ trợ đúng đối tượng gặp khó do dịch Covid-19

Thừa Thiên-Huế: Chi hỗ trợ đúng đối tượng gặp khó do dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và trao gà giống cho các hộ nghèo, cận nghèo

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và trao gà giống cho các hộ nghèo, cận nghèo

Thừa Thiên - Huế: Hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận 1 tỷ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận 1 tỷ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Thừa Thiên - Huế: Góp kiến Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh

Mặt trận Thừa Thiên - Huế: Góp kiến Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh

Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Gần 400 triệu ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Gần 400 triệu ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Thừa Thiên – Huế: Ưu tiên chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thừa Thiên – Huế: Ưu tiên chi trả hỗ trợ cho 4 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019

Thừa Thiên - Huế: Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019

Thừa Thiên - Huế: Quán triệt Nghị quyết Ðại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Thừa Thiên - Huế: Quán triệt Nghị quyết Ðại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Thừa Thiên - Huế: 10 năm tiếp nhận, phân bổ trên 87 tỷ đồng cứu trợ

Thừa Thiên - Huế: 10 năm tiếp nhận, phân bổ trên 87 tỷ đồng cứu trợ

Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu