Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ NGUYỄN THỊ THU HÀ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TỈNH NINH BÌNH

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ NGUYỄN THỊ THU HÀ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TỈNH NINH BÌNH

Những ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Những ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Ninh Bình

Thực hiện nhất quán chiến lược về công tác dân tộc, cơ sở quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc

Thực hiện nhất quán chiến lược về công tác dân tộc, cơ sở quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dự buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Ninh Bình

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dự buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân tại Ninh Bình

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ UBTƯ MTTQ VIỆT NAM THĂM VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2024 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ UBTƯ MTTQ VIỆT NAM THĂM VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2024 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh nhân Đại lễ Phục sinh 2024

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh nhân Đại lễ Phục sinh 2024

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, tặng quà Tết tại Ninh Bình

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, tặng quà Tết tại Ninh Bình

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024