Mặt trận Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, khóa XII

Mặt trận Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, khóa XII

Mặt trận Trung ương gửi điện thăm hỏi các tỉnh bị thiệt hại do bão số 5

Mặt trận Trung ương gửi điện thăm hỏi các tỉnh bị thiệt hại do bão số 5

Đoàn Mặt trận Trung ương viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Đoàn Mặt trận Trung ương viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Mặt trận Trung ương chúc Tết các vị nguyên Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam

Mặt trận Trung ương chúc Tết các vị nguyên Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam

Mặt trận Trung ương chúc Tết gia đình các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Mặt trận Trung ương chúc Tết gia đình các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Mặt trận Trung ương tặng quà Tết cho người nghèo tại tỉnh Bắc Kạn

Mặt trận Trung ương tặng quà Tết cho người nghèo tại tỉnh Bắc Kạn

Mặt trận Trung ương thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao tại tỉnh Hải Dương

Mặt trận Trung ương thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao tại tỉnh Hải Dương

Mặt trận Trung ương tặng quà tết cho người nghèo tại tỉnh Thái Bình

Mặt trận Trung ương tặng quà tết cho người nghèo tại tỉnh Thái Bình

Mặt trận Trung ương hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Mặt trận Trung ương hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Mặt trận Trung ương công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Mặt trận Trung ương công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Tiếp tục kêu gọi ủng hộ hiện vật xây dựng Bảo tàng Mặt trận

Tiếp tục kêu gọi ủng hộ hiện vật xây dựng Bảo tàng Mặt trận

Mặt trận Trung ương kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận

Mặt trận Trung ương kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Bình Định

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Bình Định

Mặt trận Trung ương bước đầu hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Mặt trận Trung ương bước đầu hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Tạp chí Mặt trận tiếp tục bám sát các chương trình hành động của Mặt trận Trung ương

Tạp chí Mặt trận tiếp tục bám sát các chương trình hành động của Mặt trận Trung ương