Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Mặt trận Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 4

Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Đồng lòng dồn sức, mỗi người một ý tưởng đưa đất nước vượt qua đại dịch

Đồng lòng dồn sức, mỗi người một ý tưởng đưa đất nước vượt qua đại dịch

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX

Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

Bàn giao công trình trụ sở Trung tâm bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam

Bàn giao công trình trụ sở Trung tâm bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam

Di dời hoặc xóa bỏ nông hộ, trang trại tại Hà Nội: Nhiều người có thể tái nghèo

Di dời hoặc xóa bỏ nông hộ, trang trại tại Hà Nội: Nhiều người có thể tái nghèo

Ông Hầu A Lềnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XIII

Ông Hầu A Lềnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XIII

Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020: Một nhiệm kỳ nỗ lực đầy tự hào

Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020: Một nhiệm kỳ nỗ lực đầy tự hào

Cần có hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

Cần có hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý kỷ luật của Mặt trận

MTTQ Việt Nam đồng hành cùng báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

MTTQ Việt Nam đồng hành cùng báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ bàn giao nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ bàn giao nhà “Đại đoàn kết”

Hướng tới Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

Hướng tới Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam