Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Tô trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Tô trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao quà cho học sinh dân tộc Jrai

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao quà cho học sinh dân tộc Jrai

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thăm, chúc tết tại huyện Quỳnh Nhai

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thăm, chúc tết tại huyện Quỳnh Nhai

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm và chúc Tết tại các địa phương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm và chúc Tết tại các địa phương

Hội nghị lần thứ mười một Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị lần thứ mười một Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2019-2024

Tổng kết Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2022

Tổng kết Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2022

Hội nghị lần thứ bảy Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị lần thứ bảy Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Phú Yên: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phú Yên: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tặng 540 phần quà Tết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tặng 540 phần quà Tết cho hộ nghèo

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024