Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thủ tướng thăm, chúc Tết nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thủ tướng thăm, chúc Tết nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Mặt trận Trung ương chúc Tết gia đình các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Mặt trận Trung ương chúc Tết gia đình các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Tổng Bí thư thăm, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tổng Bí thư thăm, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam

 Khảo sát về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Hải Dương và Hải Phòng

Khảo sát về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Hải Dương và Hải Phòng

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ban Dân vận Trung ương phát động cuộc thi viết về tấm gương "dân vận khéo"

Ban Dân vận Trung ương phát động cuộc thi viết về tấm gương "dân vận khéo"

Sẵn sàng cho Cầu truyền hình trực tiếp "Chung tay vì người nghèo” năm 2017

Sẵn sàng cho Cầu truyền hình trực tiếp "Chung tay vì người nghèo” năm 2017

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục chủ động phối hợp cùng Quân đội xây dựng “thế trận lòng dân”

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục chủ động phối hợp cùng Quân đội xây dựng “thế trận lòng dân”

Tổng Bí thư: “Làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”

Tổng Bí thư: “Làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”