Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát: Giám sát phải có bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát: Giám sát phải có bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật

Quảng Trị: Phát huy dân chủ, chống tiêu cực, lãng phí qua hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

Quảng Trị: Phát huy dân chủ, chống tiêu cực, lãng phí qua hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

Phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm với nhân dân

Phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm với nhân dân

Giám sát chặt các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội

Giám sát chặt các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội

Giám sát, xem xét những bất cập và kiến nghị sửa đổi Luật đất đai năm 2013

Giám sát, xem xét những bất cập và kiến nghị sửa đổi Luật đất đai năm 2013

Điện Biên phát huy hiệu quả Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19

Điện Biên phát huy hiệu quả Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19

Giám sát đầu tư của cộng đồng: Nâng cao chất lượng công trình

Giám sát đầu tư của cộng đồng: Nâng cao chất lượng công trình

Đổi mới và đẩy mạnh giám sát là khâu trọng tâm, then chốt

Đổi mới và đẩy mạnh giám sát là khâu trọng tâm, then chốt

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát cơ sở đảng, đảng viên

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát cơ sở đảng, đảng viên

4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hoạt động giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản

4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hoạt động giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản

TX Quảng Yên: Phát huy hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát

TX Quảng Yên: Phát huy hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát

Một số điểm mới trong Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Một số điểm mới trong Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Kiểm soát tốt dịch bệnh là điều kiện tiên quyết phục hồi kinh tế

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Kiểm soát tốt dịch bệnh là điều kiện tiên quyết phục hồi kinh tế

Tăng cường kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Tăng cường kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Thái Nguyên: Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát

Thái Nguyên: Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát