Bắc Kạn: Tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở

Bắc Kạn: Tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tặng quà Tết tại xã Vi Hương

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tặng quà Tết tại xã Vi Hương

Chăm lo để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân, vui Tết an vui, đầm ấm

Chăm lo để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân, vui Tết an vui, đầm ấm

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận tài trợ quà Tết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận tài trợ quà Tết cho hộ nghèo

Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Kạn

Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Kạn

Hiệu quả từ những mô hình tự quản ở tỉnh Bắc Kạn

Hiệu quả từ những mô hình tự quản ở tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn: Phấn đấu 100% hộ nghèo được tặng quà dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bắc Kạn: Phấn đấu 100% hộ nghèo được tặng quà dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chợ Đồn (Bắc Kạn) tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029

Chợ Đồn (Bắc Kạn) tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029

Bí thư Bắc Kạn về bản nghèo vùng cao vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Bắc Kạn về bản nghèo vùng cao vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Bắc Kạn: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023

Bắc Kạn: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023

Bắc Kạn:Ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Kạn:Ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả giám sát tại cộng đồng

Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả giám sát tại cộng đồng

Bắc Kạn: Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” sẽ được tổ chức vào ngày 27/10

Bắc Kạn: Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” sẽ được tổ chức vào ngày 27/10

Bắc Kạn: Hoàn thiện tiêu chí môi trường từ mô hình tự quản

Bắc Kạn: Hoàn thiện tiêu chí môi trường từ mô hình tự quản