Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Tập trung triển khai 5 nội dung giám sát trong năm 2023

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Tập trung triển khai 5 nội dung giám sát trong năm 2023

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc (Đồng Nai)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc (Đồng Nai)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 23 của BCH Trung ương Đảng làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 23 của BCH Trung ương Đảng làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng bài bản, đồng bộ, sát thực

Hà Tĩnh triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng bài bản, đồng bộ, sát thực

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ, lụt

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ, lụt

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị giao ban Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Đà Nẵng

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Đà Nẵng