Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa IX)

Hội nghị trực tuyến giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc

Hội nghị trực tuyến giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc

Tăng cường phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận

Tăng cường phối hợp công tác giữa Quốc hội và Mặt trận

Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ A1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ A1

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam trong sự phát triển chung của đất nước

Tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của MTTQ Việt Nam trong sự phát triển chung của đất nước

Giám sát phản biện cần thực chất, hiệu quả

Giám sát phản biện cần thực chất, hiệu quả

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà tết tại tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà tết tại tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại Cao Bằng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại Cao Bằng

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà tết người nghèo tại Bình Phước

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà tết người nghèo tại Bình Phước

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại xã Đôn Phong

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại xã Đôn Phong

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà tết gia đình chính sách tại huyện Lang Chánh và Hoằng Hóa

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thăm, tặng quà tết gia đình chính sách tại huyện Lang Chánh và Hoằng Hóa