Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương tặng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương tặng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam

Trao tặng Huân chương Ít-xa-la hạng II của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu

Trao tặng Huân chương Ít-xa-la hạng II của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu

Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương tặng lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương

Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương tặng lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

Trưởng Ban Dân vận Trung ương hội đàm với Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Trưởng Ban Dân vận Trung ương hội đàm với Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng