BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẢN THẢO CÁC CUỐN SÁCH VỀ CÁC CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẢN THẢO CÁC CUỐN SÁCH VỀ CÁC CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà người có công và dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà người có công và dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Điện chia buồn

Điện chia buồn

ỦY VIÊN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

ỦY VIÊN ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chủ động phối hợp, tăng cường giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm

Chủ động phối hợp, tăng cường giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm

Ông Phùng Khánh Tài làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Phùng Khánh Tài làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII)

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII)

Tiếp tục mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thi tuyển công chức, viên chức năm 2018

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thi tuyển công chức, viên chức năm 2018

Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Pháp và Hungary

Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm và làm việc tại Pháp và Hungary

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp Vụ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp Vụ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ Lai Châu, Hà Giang mỗi tỉnh 1 tỷ đồng

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ Lai Châu, Hà Giang mỗi tỉnh 1 tỷ đồng

Không xa đâu Trường Sa ơi!

Không xa đâu Trường Sa ơi!

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai