Cần Thơ: Khuyến khích nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến cho các mô hình

Cần Thơ: Khuyến khích nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến cho các mô hình

Thủ tướng: Quảng Ninh phải là một động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia

Thủ tướng: Quảng Ninh phải là một động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đồng Tháp: Khen thưởng tổ chức, cá nhân đóng góp công tác phòng, chống dịch

Đồng Tháp: Khen thưởng tổ chức, cá nhân đóng góp công tác phòng, chống dịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương: Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương: Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Nhắn tin tới 1408: Đóng góp thiết thực vì người nghèo

Nhắn tin tới 1408: Đóng góp thiết thực vì người nghèo

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế cho phát triển

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế cho phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên khóa XXI  ​

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên khóa XXI ​

MTTQ Việt Nam và công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

MTTQ Việt Nam và công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

Thành công của công tác Mặt trận có sự đóng góp của thế hệ đi trước

Thành công của công tác Mặt trận có sự đóng góp của thế hệ đi trước

Chủ động góp ý kiến vào những vấn đề nổi cộm trong xã hội

Chủ động góp ý kiến vào những vấn đề nổi cộm trong xã hội

5 tỷ đồng góp sức xây nhà Đại đoàn kết trên quần đảo Trường Sa

5 tỷ đồng góp sức xây nhà Đại đoàn kết trên quần đảo Trường Sa

Hungary đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam

Hungary đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam

Hiệu quả bước đầu từ việc tổ chức các cuộc Tọa đàm của Mặt trận Tổ quốc

Hiệu quả bước đầu từ việc tổ chức các cuộc Tọa đàm của Mặt trận Tổ quốc

Mong muốn những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho công tác Mặt trận

Mong muốn những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho công tác Mặt trận