Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/12/2023 - Bãi rác giữa khu dân cư gây khói bụi nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/12/2023 - Bãi rác giữa khu dân cư gây khói bụi nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/12/2023 - Bãi rác cháy âm ỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/12/2023 - Bãi rác cháy âm ỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/12/2023 - Trạm trộn bê tông nhựa gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/12/2023 - Trạm trộn bê tông nhựa gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/10/2023 - Xe tải nặng gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/10/2023 - Xe tải nặng gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/07/2023 - Bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/07/2023 - Bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/07/2023 - Khu xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/07/2023 - Khu xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/07/2023 - Vận chuyển vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/07/2023 - Vận chuyển vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/07/2023 - Ô nhiễm môi trường do khai thác, chế biến khoáng sản

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/07/2023 - Ô nhiễm môi trường do khai thác, chế biến khoáng sản

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/04/2023 - Xưởng sản xuất viên nén gỗ gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/04/2023 - Xưởng sản xuất viên nén gỗ gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 31/12/2022 - Điểm trung chuyển rác gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 31/12/2022 - Điểm trung chuyển rác gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2022 - Phản hồi về bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2022 - Phản hồi về bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/12/2022 - Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/12/2022 - Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/08/2022 - Trại lợn gây ô nhiễm nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/08/2022 - Trại lợn gây ô nhiễm nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/05/2022 - Ô nhiễm môi trường vì sống cạnh khu nghiền than

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/05/2022 - Ô nhiễm môi trường vì sống cạnh khu nghiền than

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/07/2022 - Nhà máy thạch xả thải gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/07/2022 - Nhà máy thạch xả thải gây ô nhiễm môi trường