Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/05/2023 - Không được di dời khỏi khu vực bãi rác ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/05/2023 - Không được di dời khỏi khu vực bãi rác ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 31/03/2023 - Khổ sở bên dòng kênh ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 31/03/2023 - Khổ sở bên dòng kênh ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/02/2023 - Hồ điều tiết nước lớn nhất Cần Thơ thành nơi chứa rác

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/02/2023 - Hồ điều tiết nước lớn nhất Cần Thơ thành nơi chứa rác

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/04/2023 - Xưởng sản xuất viên nén gỗ gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/04/2023 - Xưởng sản xuất viên nén gỗ gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/04/2023 - Nước sinh hoạt nhiễm mangan, nitrit vượt quy chuẩn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/04/2023 - Nước sinh hoạt nhiễm mangan, nitrit vượt quy chuẩn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/04/2023 - Hàng trăm hộ dân phải sử dụng nước kênh rạch ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 08/04/2023 - Hàng trăm hộ dân phải sử dụng nước kênh rạch ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/02/2023 - Dân bức xúc vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/02/2023 - Dân bức xúc vì điểm tập kết rác gây ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/03/2023 - Xử lý tro bụi từ nhà máy đường gây ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/03/2023 - Xử lý tro bụi từ nhà máy đường gây ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/01/2023 - Nhà xưởng gây ô nhiễm khu dân cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/01/2023 - Nhà xưởng gây ô nhiễm khu dân cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 31/12/2022 - Điểm trung chuyển rác gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 31/12/2022 - Điểm trung chuyển rác gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/12/2022 - Ô nhiễm bụi ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/12/2022 - Ô nhiễm bụi ảnh hưởng hàng trăm hộ dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/02/2023 - Lò đốt rác gây khói ảnh hưởng người dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/02/2023 - Lò đốt rác gây khói ảnh hưởng người dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/12/2022 - Xử lý ô nhiễm rác thải ở TP Cần Thơ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/12/2022 - Xử lý ô nhiễm rác thải ở TP Cần Thơ

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/12/2022 - Công trình hơn 40 tỷ đồng vừa khánh thành đã hư hỏng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/12/2022 - Công trình hơn 40 tỷ đồng vừa khánh thành đã hư hỏng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/11/2022 - Ô nhiễm rác thải

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/11/2022 - Ô nhiễm rác thải