Ủy ban MTTQ phường Vạn An chung tay xây dựng đô thị văn minh

Ủy ban MTTQ phường Vạn An chung tay xây dựng đô thị văn minh

Vũng Tàu: Chung tay chỉnh trang đô thị - Xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp

Vũng Tàu: Chung tay chỉnh trang đô thị - Xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp

Góp phần xây dựng thành phố Trà Vinh “thông minh, văn minh, hiện đại”

Góp phần xây dựng thành phố Trà Vinh “thông minh, văn minh, hiện đại”

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Xây dựng đô thị văn minh ở phường Hưng Long

Xây dựng đô thị văn minh ở phường Hưng Long

Thừa Thiên Huế: Mặt trận “gắn kết” người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thừa Thiên Huế: Mặt trận “gắn kết” người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

An Giang: Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

An Giang: Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ các cấp huyện Kim Bôi tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ các cấp huyện Kim Bôi tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đồng Tháp: Người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Đồng Tháp: Người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Pleiku (Gia Lai): Đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Pleiku (Gia Lai): Đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

MTTQ huyện Cai Lậy chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ huyện Cai Lậy chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thanh Hóa: MTTQ các cấp huyện Yên Định tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh

Thanh Hóa: MTTQ các cấp huyện Yên Định tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh

Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận): Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận): Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Bình Định: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bình Định: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MTTQ các cấp tỉnh An Giang triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MTTQ các cấp tỉnh An Giang triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”