Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng Đại tướng Sisavath Keobounphanh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Sisavath Keobounphanh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Sisavath Keobounphanh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng ông Trần Quốc Hương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

 Đoàn đại biểu kiều bào dự Xuân Quê hương 2020 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu kiều bào dự Xuân Quê hương 2020 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Mặt trận Trung ương viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Đoàn Mặt trận Trung ương viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Đồng chí Trần Thanh Mẫn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuba

Đồng chí Trần Thanh Mẫn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuba

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Vương quốc Anh

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Vương quốc Anh

Chủ tịch MTTQ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuba

Chủ tịch MTTQ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuba

Chủ tịch MTTQ Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuba

Chủ tịch MTTQ Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Cuba

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức từ 8h ngày 20/3

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức từ 8h ngày 20/3