Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản

Thành phố Hà Nội: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

Thành phố Hà Nội: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà các bệnh nhân nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà các bệnh nhân nghèo

Thành phố Hà Nội: Tập trung nhân lực, vật lực tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp

Thành phố Hà Nội: Tập trung nhân lực, vật lực tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội làm việc với huyện Gia Lâm về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2024-2029

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội làm việc với huyện Gia Lâm về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ các cấp thành phố Hà Nội chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

MTTQ các cấp thành phố Hà Nội chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội bằng nhiều việc làm thiết thực

Chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội bằng nhiều việc làm thiết thực

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội gặp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội gặp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Giáo xứ Tử Đình

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Giáo xứ Tử Đình

Ngày hội Đại đoàn kết thành phố Hà Nội: Hơn 1.000 người dân tham gia "Vũ điệu kết đoàn"

Ngày hội Đại đoàn kết thành phố Hà Nội: Hơn 1.000 người dân tham gia "Vũ điệu kết đoàn"

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội quý III/2023

Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội quý III/2023

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/08/2023 - Phản ánh về hoạt động học hè tại trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/08/2023 - Phản ánh về hoạt động học hè tại trường