Giáo hội Phật giáo chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc

Giáo hội Phật giáo chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc

Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phật giáo góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phật giáo góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phật giáo Việt Nam – Lào cùng đoàn kết vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước

Phật giáo Việt Nam – Lào cùng đoàn kết vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước

An Giang: Thăm, chúc mừng Đại lễ lần thứ 103 Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

An Giang: Thăm, chúc mừng Đại lễ lần thứ 103 Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Cần Thơ: Thăm, chúc mừng kỷ niệm 83 năm Ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo

Cần Thơ: Thăm, chúc mừng kỷ niệm 83 năm Ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo

An Giang: Thăm, chúc mừng kỷ niệm 83 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

An Giang: Thăm, chúc mừng kỷ niệm 83 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Phú Yên: Thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp Lễ Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 2022

Phú Yên: Thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp Lễ Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 2022

Giáo hội Phật giáo Bình Thuận: Phát huy tinh thần “Phụng đạo, yêu nước”

Giáo hội Phật giáo Bình Thuận: Phát huy tinh thần “Phụng đạo, yêu nước”

TP Cần Thơ: Phát động các cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo vệ môi trường

TP Cần Thơ: Phát động các cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo tham gia bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước