Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Singapore

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Singapore

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà Vua Nhật Bản

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Nhà Vua Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư

Vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam – Lào

Vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam – Lào

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến hội kiến, chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến hội kiến, chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh

Chủ tịch nước hội kiến lãnh đạo Chính phủ, Thượng viện, Hạ viện Campuchia

Chủ tịch nước hội kiến lãnh đạo Chính phủ, Thượng viện, Hạ viện Campuchia