Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Lâm Đồng: Trao 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Lâm Đồng: Trao 2 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Quảng Trị: Khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Quảng Trị: Khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Quảng Ngãi: Xây dựng 145 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Quảng Ngãi: Xây dựng 145 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

An Giang: Xây dựng 31.187 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

An Giang: Xây dựng 31.187 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Mặt trận Thái Bình trao tặng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Mặt trận Thái Bình trao tặng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

MTTQ huyện Vị Thủy (Hậu Giang): Vận động xây dựng 27 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

MTTQ huyện Vị Thủy (Hậu Giang): Vận động xây dựng 27 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Kon Tum: Tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo

Kon Tum: Tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang bàn giao 34 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang bàn giao 34 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn

Cà Mau: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,02%

Cà Mau: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,02%

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang: Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại xã Pả Vi

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang: Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại xã Pả Vi

Thái Bình: Chuyển 17 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Thái Bình: Chuyển 17 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng: Trao tặng 50 bồn chứa nước cho hộ nghèo bị ảnh hưởng hạn, mặn

Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng: Trao tặng 50 bồn chứa nước cho hộ nghèo bị ảnh hưởng hạn, mặn

Tuyên Quang: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Lương Thiện

Tuyên Quang: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Lương Thiện

Quảng Ngãi: Sơn Tịnh hỗ trợ 8 con bò giống cho hộ nghèo

Quảng Ngãi: Sơn Tịnh hỗ trợ 8 con bò giống cho hộ nghèo