Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận 5.000 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận 5.000 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Bình Định: Công khai, minh bạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu: Tích cực giám sát việc hỗ trợ người dân

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu: Tích cực giám sát việc hỗ trợ người dân

Kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn tại Bến Tre

Kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn tại Bến Tre

13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn

MTTQ Thái Bình giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ Thái Bình giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đồng Nai: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Đồng Nai: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng: Vận động hơn 8,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và hạn mặn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng: Vận động hơn 8,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và hạn mặn

Kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Ninh Bình

Kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại tỉnh Ninh Bình

MTTQ tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

MTTQ tỉnh Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị giám sát chặt chẽ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị giám sát chặt chẽ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định: Kiểm tra công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid -19

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định: Kiểm tra công tác giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid -19

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19

Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững

Hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững