Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Hóa: Tiếp nhận quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Hóa: Tiếp nhận quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng Nai: Hàng ngàn phần quà Tết đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đồng Nai: Hàng ngàn phần quà Tết đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phú Yên: Hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Phú Yên: Hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An: Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Nghệ An: Gần 518 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Hoa Lư (Ninh Bình): Trao hơn 400 suất quà Tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hoa Lư (Ninh Bình): Trao hơn 400 suất quà Tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đắk Tô: Trao 230 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023

Đắk Tô: Trao 230 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023

Hà Tĩnh:Trao tặng 200 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh:Trao tặng 200 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở TP Hà Tĩnh

Ninh Bình: Khánh thành nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ninh Bình: Khánh thành nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà: Tổ chức trao 5.527 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà: Tổ chức trao 5.527 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận quà tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận quà tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Bình Thuận: Tặng 88 phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Bình Thuận: Tặng 88 phần quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn