Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết thông qua hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết thông qua hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Không để hiện tượng “doanh nghiệp phá sản rồi mới hỗ trợ”

Không để hiện tượng “doanh nghiệp phá sản rồi mới hỗ trợ”

MTTQ các tỉnh ĐBSCL: Vận động hàng chục tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn

MTTQ các tỉnh ĐBSCL: Vận động hàng chục tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 7

Không khí tết đầm ấm, nghĩa tình tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc

Không khí tết đầm ấm, nghĩa tình tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc

Mặt trận Trung ương hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Mặt trận Trung ương hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Giải quyết kịp thời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân

Giải quyết kịp thời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân

Điện thăm hỏi các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 8 gây ra

Điện thăm hỏi các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 8 gây ra

Sinh hoạt tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay

Sinh hoạt tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay

Bước đầu hỗ trợ nhân dân vùng bị mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc

Bước đầu hỗ trợ nhân dân vùng bị mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận 2018 các tỉnh phía Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận 2018 các tỉnh phía Nam

Thông cáo Báo chí Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2018

Thông cáo Báo chí Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2018

Mặt trận phải thực sự thể hiện vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận phải thực sự thể hiện vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc