"Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân"

"Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân"

Khánh Hòa: Hơn 100 cán bộ Mặt trận cơ sở tham gia tập huấn kỹ năng phỏng vấn, viết bài

Khánh Hòa: Hơn 100 cán bộ Mặt trận cơ sở tham gia tập huấn kỹ năng phỏng vấn, viết bài

Câu chuyện thoát nghèo từ cây dong của người cán bộ Mặt trận xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông

Câu chuyện thoát nghèo từ cây dong của người cán bộ Mặt trận xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông

Tấm gương vươn lên thoát nghèo, quyết tâm làm giàu chính đáng của người cán bộ Mặt trận xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Tấm gương vươn lên thoát nghèo, quyết tâm làm giàu chính đáng của người cán bộ Mặt trận xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Mỗi cán bộ Mặt trận là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Mỗi cán bộ Mặt trận là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Nghệ An: Hơn 400 cán bộ Mặt trận dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Nghệ An: Hơn 400 cán bộ Mặt trận dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Nâng cao năng lực và bản lĩnh của cán bộ Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội

Nâng cao năng lực và bản lĩnh của cán bộ Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội

Cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm

Cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận

Tăng cường trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận

Tăng cường trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận

Bàn giải pháp nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ Mặt trận

Bàn giải pháp nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ Mặt trận

Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai

Bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn dành cho cán bộ Mặt trận Lào

Bế giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn dành cho cán bộ Mặt trận Lào