Bình Định: Phân bổ nguồn hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị bão, lũ năm 2020

Bình Định: Phân bổ nguồn hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị bão, lũ năm 2020

Bình Thuận: Tiếp nhận 18,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

Bình Thuận: Tiếp nhận 18,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

Bình Thuận: Tiếp nhận 18,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

Bình Thuận: Tiếp nhận 18,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung khắc phục bão lũ

Góp thêm nguồn lực và sinh kế để bà con sớm ổn định cuộc sống

Góp thêm nguồn lực và sinh kế để bà con sớm ổn định cuộc sống

Quảng Trị: Tiếp nhận hơn 47 tỷ đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ

Quảng Trị: Tiếp nhận hơn 47 tỷ đồng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận trên 65 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận trên 65 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ

Người Mặt trận trong bão lũ

Người Mặt trận trong bão lũ

Mặt trận Quảng Bình cảm ơn sự giúp đỡ của đồng bào trong bão lũ

Mặt trận Quảng Bình cảm ơn sự giúp đỡ của đồng bào trong bão lũ

Cà Mau: Hỗ trợ 4 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ

Cà Mau: Hỗ trợ 4 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ

Đồng hành cùng người dân miền Trung vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra

Đồng hành cùng người dân miền Trung vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra

Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp nhận gần 24 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt

Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp nhận gần 24 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt

Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh:  Vận động tiền, quà ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh: Vận động tiền, quà ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Bão số 16 mạnh hơn bão Linda lịch sử, cảnh báo ở mức thảm họa

Bão số 16 mạnh hơn bão Linda lịch sử, cảnh báo ở mức thảm họa

Thêm nhiều tấm lòng sẻ chia với bà con vùng bão lũ

Thêm nhiều tấm lòng sẻ chia với bà con vùng bão lũ

Tập trung cao độ khắc phục hậu quả, tái thiết sau bão lũ

Tập trung cao độ khắc phục hậu quả, tái thiết sau bão lũ