An Giang chung tay chăm lo an sinh xã hội

An Giang chung tay chăm lo an sinh xã hội

Mặt trận Tổ quốc phường Thới Hòa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Mặt trận Tổ quốc phường Thới Hòa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Chăm lo an sinh xã hội

Chăm lo an sinh xã hội

Cần Thơ: Người Hoa đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Cần Thơ: Người Hoa đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Đẩy nhanh hỗ trợ an sinh cho lao động khó khăn

Đẩy nhanh hỗ trợ an sinh cho lao động khó khăn

Kiên Giang: Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội vận động gần 490 tỷ đồng

Kiên Giang: Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội vận động gần 490 tỷ đồng

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội cùng quan tâm hướng tới người nghèo

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội cùng quan tâm hướng tới người nghèo

Sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ địa bàn khu dân cư

Sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ địa bàn khu dân cư

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Đổi mới truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của báo Đảng địa phương ở Tây Bắc giai đoạn hiện nay

Đổi mới truyền thông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của báo Đảng địa phương ở Tây Bắc giai đoạn hiện nay

Biến đổi dân số và phát triển bền vững ở Việt Nam

Biến đổi dân số và phát triển bền vững ở Việt Nam

Dân số và phát triển: Thách thức mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của Việt Nam

Dân số và phát triển: Thách thức mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của Việt Nam