Đồng Nai: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội

Đồng Nai: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội

MTTQ tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội

MTTQ tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội

An Giang chung tay chăm lo an sinh xã hội

An Giang chung tay chăm lo an sinh xã hội

Mặt trận Tổ quốc phường Thới Hòa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Mặt trận Tổ quốc phường Thới Hòa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận thêm gần 420 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và công tác an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận thêm gần 420 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và công tác an sinh xã hội

Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Đồng Hỷ (Thái Nguyên) thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Hà Nội phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020

Hà Nội phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020

Chăm lo an sinh xã hội

Chăm lo an sinh xã hội

Cần Thơ: Người Hoa đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Cần Thơ: Người Hoa đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Chi trả gói hỗ trợ an sinh: Đúng đối tượng, không để 'mất' cán bộ

Chi trả gói hỗ trợ an sinh: Đúng đối tượng, không để 'mất' cán bộ

Đẩy nhanh hỗ trợ an sinh cho lao động khó khăn

Đẩy nhanh hỗ trợ an sinh cho lao động khó khăn

Kiên Giang: Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội vận động gần 490 tỷ đồng

Kiên Giang: Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội vận động gần 490 tỷ đồng

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội cùng quan tâm hướng tới người nghèo

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội cùng quan tâm hướng tới người nghèo