Bình Định: Phân bổ nguồn hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị bão, lũ năm 2020

Bình Định: Phân bổ nguồn hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị bão, lũ năm 2020

Tổ chức có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động

Tổ chức có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động

Thôn đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2020

Thôn đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2020

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2020

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển đô thị thông minh không thực hiện theo phong trào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển đô thị thông minh không thực hiện theo phong trào

Lâm Đồng: TP Bảo Lộc  phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2020

Lâm Đồng: TP Bảo Lộc phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2020

Những bất ngờ bên ‘Thảm xanh’

Những bất ngờ bên ‘Thảm xanh’

Danh sách các đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội năm 2020

Danh sách các đơn vị ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội năm 2020

Chung sức, đồng lòng giúp người nghèo, người yếu thế

Chung sức, đồng lòng giúp người nghèo, người yếu thế

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2020

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2020

Thông tin báo chí Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020

Thông tin báo chí Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020

Sẻ chia với người nghèo bằng những hành động thiết thực nhất

Sẻ chia với người nghèo bằng những hành động thiết thực nhất

Phú Thọ: Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

Phú Thọ: Kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận trong tình hình mới

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận trong tình hình mới

Thể hiện vai trò hiệu triệu của Mặt trận từ chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020

Thể hiện vai trò hiệu triệu của Mặt trận từ chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020