Giám sát, phản biện, phát huy vai trò của nhân dân

Giám sát, phản biện, phát huy vai trò của nhân dân

TP.Cần Thơ: Vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh

TP.Cần Thơ: Vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân: Yêu cầu thực tiễn đang đặt ra

Xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân: Yêu cầu thực tiễn đang đặt ra

Hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Hoàn thiện cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Nam Định: Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật

Nam Định: Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật

An Giang: Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân

An Giang: Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân

Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

Cống hiến hết mình cho nhân dân

Cống hiến hết mình cho nhân dân

Phú Yên: Phối hợp thực hiện hiệu quả tuyên truyền, phản ánh tình hình Nhân dân

Phú Yên: Phối hợp thực hiện hiệu quả tuyên truyền, phản ánh tình hình Nhân dân

Kon Tum: Tập huấn hướng dẫn các nội dung về Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2023

Kon Tum: Tập huấn hướng dẫn các nội dung về Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2023

Giám sát, phản biện để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Giám sát, phản biện để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Giao Thủy vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Mặt trận Tổ quốc Giao Thủy vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hoạt động giám sát của nhân dân

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hoạt động giám sát của nhân dân

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV