Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác Mặt trận năm 2023

Thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Hòa Bình: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý IV

Hòa Bình: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý IV

Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận những tháng cuối năm 2022

9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận những tháng cuối năm 2022

Hậu Giang: Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

Hậu Giang: Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ngãi: Rà soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ngãi: Rà soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Vĩnh Phúc: Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tỉnh ủy giao

Vĩnh Phúc: Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tỉnh ủy giao

MTTQ huyện Bắc Mê tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội

MTTQ huyện Bắc Mê tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội

9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2022

9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ quý II - 2022

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ quý II - 2022

An Giang: Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

An Giang: Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2022

9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2022