Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam

Mỗi em học sinh sẽ là hạt nhân tương lai kết nối tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào

Mỗi em học sinh sẽ là hạt nhân tương lai kết nối tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào

Hà Nội-Viêng Chăn: Làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa 2 tổ chức Mặt trận

Hà Nội-Viêng Chăn: Làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa 2 tổ chức Mặt trận

Mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng hiệu quả, thiết thực

Mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng hiệu quả, thiết thực

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thăm, làm việc tại tỉnh Luông Pha Bang và tỉnh Hủa Phăn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thăm, làm việc tại tỉnh Luông Pha Bang và tỉnh Hủa Phăn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào

Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Lào

Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Lào

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam

Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương tặng lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương

Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương tặng lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào