Gia Lai: Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Gia Lai: Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Bà Trương Thị Mai: Thành công của Ngày hội chính là quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của MTTQ Việt Nam các cấp

Bà Trương Thị Mai: Thành công của Ngày hội chính là quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của MTTQ Việt Nam các cấp

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ninh Thuận: Tổng kết đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh Bình Dương

Khánh Hòa: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị

Khánh Hòa: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị

Quảng Nam: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp 09

Quảng Nam: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp 09

Hải Dương: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hải Dương: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lào Cai: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 2003 - 2023

Lào Cai: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 2003 - 2023

Ba Bể tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ba Bể tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ thị xã Thuận Thành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị

Ủy ban MTTQ thị xã Thuận Thành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị

Lạng Sơn: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo

Lạng Sơn: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Bình