Trà Vinh: Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm

Trà Vinh: Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội dự thảo chính sách thu hút giáo viên trên địa bàn tỉnh

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh phản biện xã hội dự thảo chính sách thu hút giáo viên trên địa bàn tỉnh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà Tết tại Trà Vinh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà Tết tại Trà Vinh

Đa Lộc (Trà Vinh): Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo

Đa Lộc (Trà Vinh): Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

TP Trà Vinh:Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

TP Trà Vinh:Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh triển khai phương hướng hoạt động các Hội đồng tư vấn năm 2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh triển khai phương hướng hoạt động các Hội đồng tư vấn năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh gặp gỡ người đứng đầu các tổ chức tôn giáo

Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh gặp gỡ người đứng đầu các tổ chức tôn giáo

Trà Vinh: Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường

Trà Vinh: Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường

Trà Vinh chú trọng giám sát đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Trà Vinh chú trọng giám sát đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Trà Vinh đẩy mạnh chăm lo đời sống đồng bào dân tộc

Trà Vinh đẩy mạnh chăm lo đời sống đồng bào dân tộc

Trà Vinh: Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Trà Vinh: Ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thủ tướng chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Trà Vinh

Thủ tướng chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh: Người có uy tín tham gia vận động đồng bào DTTS thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Trà Vinh: Người có uy tín tham gia vận động đồng bào DTTS thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Trà Vinh: Góp ý quyển dự thảo lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020

Trà Vinh: Góp ý quyển dự thảo lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1930 - 2020