Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Đại lễ Khai đạo Cao Đài năm 2021

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Đại lễ Khai đạo Cao Đài năm 2021

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư Chúc mừng Giáng sinh năm 2021

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư Chúc mừng Giáng sinh năm 2021

Thủ tướng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Thủ tướng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Thư chúc mừng 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thư chúc mừng 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Khai đạo của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Khai đạo của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo

Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước

Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Giáng sinh năm 2020

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Giáng sinh năm 2020

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào