Ban cứu trợ Trung ương tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên – Huế 2 tỷ đồng

Ban cứu trợ Trung ương tiếp tục hỗ trợ Thừa Thiên – Huế 2 tỷ đồng

Thừa Thiên-Huế: Hội thảo vai trò của MTTQ trong xây dựng Nông thôn mới

Thừa Thiên-Huế: Hội thảo vai trò của MTTQ trong xây dựng Nông thôn mới

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận trên 65 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận trên 65 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ

Thừa Thiên-Huế: Tuyên dương 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Thừa Thiên-Huế: Tuyên dương 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu

UBTƯ MTTQ Việt Nam hỗ trợ Thừa Thiên - Huế 5 tỷ đồng

UBTƯ MTTQ Việt Nam hỗ trợ Thừa Thiên - Huế 5 tỷ đồng

Thừa Thiên – Huế hỗ trợ Quảng Trị 300 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Thừa Thiên – Huế hỗ trợ Quảng Trị 300 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Thừa Thiên - Huế: Mặt trận phát động Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’

Thừa Thiên - Huế: Mặt trận phát động Tháng cao điểm ‘Vì người nghèo’

Trên 25 tỷ ủng hộ đồng bào lụt bão Thừa Thiên-Huế

Trên 25 tỷ ủng hộ đồng bào lụt bão Thừa Thiên-Huế

Mặt trận Thừa Thiên-Huế tiếp nhận ủng hộ, tổ chức cứu trợ đồng bào vùng lũ

Mặt trận Thừa Thiên-Huế tiếp nhận ủng hộ, tổ chức cứu trợ đồng bào vùng lũ

Thừa Thiên-Huế: Khen thưởng 19 tập thể, 25 cá nhân tham gia xây dựng NTM

Thừa Thiên-Huế: Khen thưởng 19 tập thể, 25 cá nhân tham gia xây dựng NTM

Thừa Thiên-Huế: Hỗ trợ các hộ bị sập nhà do bão

Thừa Thiên-Huế: Hỗ trợ các hộ bị sập nhà do bão

Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận hơn 9 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận hơn 9 tỷ đồng tiền, hàng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Mặt trận Thừa Thiên - Huế tiếp nhận quà ủng hộ phòng, chống dịch

Mặt trận Thừa Thiên - Huế tiếp nhận quà ủng hộ phòng, chống dịch

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận 300 phần quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Thừa Thiên-Huế: Tiếp nhận 300 phần quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Thừa Thiên-Huế: Chi hỗ trợ đúng đối tượng gặp khó do dịch Covid-19

Thừa Thiên-Huế: Chi hỗ trợ đúng đối tượng gặp khó do dịch Covid-19