Thông cáo báo chí về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

Thông cáo báo chí về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Năm

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ, thận trọng các vấn đề lớn, khó còn ý kiến khác nhau

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Công phu, kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ, thận trọng các vấn đề lớn, khó còn ý kiến khác nhau

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV

10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023

10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023

Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

Thực hiện công tác dân nguyện góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Thực hiện công tác dân nguyện góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Phòng, chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phòng, chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm

Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội