Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 Luật mới được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 Luật mới được Quốc hội thông qua

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị thiết thực của cử tri

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị thiết thực của cử tri

Thông cáo báo chí số 19, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 19, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công tác quy hoạch

Ngày 16/6: Bế mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Ngày 16/6: Bế mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 15/6: Quốc hội thảo luận một số dự án Luật quan trọng

Ngày 15/6: Quốc hội thảo luận một số dự án Luật quan trọng

Thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch

Thông qua Nghị quyết lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Ngày 14/6, Quốc hội thảo luận dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 14/6, Quốc hội thảo luận dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Ngày 13/6: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày 13/6: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Thanh tra (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh báo cáo giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh báo cáo giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm