Hải Dương: Triển khai Đề án 01/138 tại 9 xã, phường, thị trấn

Hải Dương: Triển khai Đề án 01/138 tại 9 xã, phường, thị trấn

Bảo vệ môi trường từ những mô hình tự quản ở Hải Dương

Bảo vệ môi trường từ những mô hình tự quản ở Hải Dương

Hải Dương: 25 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết”

Hải Dương: 25 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết”

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/05/2023 - Hiến đất làm đường nhưng đường chưa được làm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/05/2023 - Hiến đất làm đường nhưng đường chưa được làm

Tỉnh thứ 5 hoàn thành xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn

Tỉnh thứ 5 hoàn thành xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn

Hải Dương: Giám sát phản biện vì lợi ích nhân dân

Hải Dương: Giám sát phản biện vì lợi ích nhân dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/02/2023 - Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/02/2023 - Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Hải Dương: Đẩy nhanh tiến độ tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hải Dương: Đẩy nhanh tiến độ tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổng kết hoạt động thi đua của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp

Tổng kết hoạt động thi đua của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương: Giám sát, phản biện những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương: Giám sát, phản biện những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổng kết công tác năm 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổng kết công tác năm 2022

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/01/2023 - Nhà xưởng gây ô nhiễm khu dân cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/01/2023 - Nhà xưởng gây ô nhiễm khu dân cư

Xuân về trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở tỉnh Hải Dương

Xuân về trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ở tỉnh Hải Dương

Hải Dương: Hướng hoạt động chăm lo cho người nghèo

Hải Dương: Hướng hoạt động chăm lo cho người nghèo

Hải Dương: Vận động hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Hải Dương: Vận động hàng trăm tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội