Ông Vũ Việt Anh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương

Ông Vũ Việt Anh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương

Hải Dương: Hoàn thành Đại hội cấp huyện trong tháng 6/2024

Hải Dương: Hoàn thành Đại hội cấp huyện trong tháng 6/2024

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/04/2024 - Cá lồng bè chết hàng loạt tại Hải Dương

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/04/2024 - Cá lồng bè chết hàng loạt tại Hải Dương

Hải Dương: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Kim Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hải Dương: Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Kim Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hải Dương: Triển khai kế hoạch xây dựng nhà đại đoàn kết đợt 1, năm 2024

Hải Dương: Triển khai kế hoạch xây dựng nhà đại đoàn kết đợt 1, năm 2024

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/03/2024 - Nước sinh hoạt bị nhiễm mặn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 17/03/2024 - Nước sinh hoạt bị nhiễm mặn

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội

Hải Dương: Hoàn tất tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Hải Dương: Hoàn tất tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Hải Dương hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ điểm cấp xã

Hải Dương hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ điểm cấp xã

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương dự kiến hỗ trợ xây dựng 185 nhà 'đại đoàn kết' cho hộ nghèo

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương dự kiến hỗ trợ xây dựng 185 nhà 'đại đoàn kết' cho hộ nghèo

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Khai mạc Festival Chí Linh - Hải Dương 2023

Thủ tướng thăm, tặng quà người nghèo tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán

Thủ tướng thăm, tặng quà người nghèo tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán

MTTQ tỉnh Hải Dương và các tổ chức chính trị - xã hội ký giao ước thi đua

MTTQ tỉnh Hải Dương và các tổ chức chính trị - xã hội ký giao ước thi đua

Hải Dương: Hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo ở xã Đoàn Kết

Hải Dương: Hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo ở xã Đoàn Kết

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”