Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo năm 2023

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo năm 2023

Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX

Bế mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, Khóa IX

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 19, Khóa IX

Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Những dấu ấn tự hào của cả hệ thống Mặt trận trong năm 2023

Những dấu ấn tự hào của cả hệ thống Mặt trận trong năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội: Đổi mới hoạt động, huy động sức sáng tạo trong Nhân dân

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội: Đổi mới hoạt động, huy động sức sáng tạo trong Nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang có tân Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang có tân Phó Chủ tịch

Đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn và đảm bảo tiến độ đã đề ra

Đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn và đảm bảo tiến độ đã đề ra

Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ mười ba, nhiệm kỳ 2019-2024

Quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, vai trò của nhân dân trong tham gia quyết định các chính sách được phát huy

Quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng, vai trò của nhân dân trong tham gia quyết định các chính sách được phát huy

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Bình Phước: Hội Nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Bình Phước: Hội Nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quảng Bình: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Quảng Bình: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sơn La: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Sơn La: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024