Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Khẳng định vai trò cầu nối ngày càng chặt chẽ và gần gũi của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Khẳng định vai trò cầu nối ngày càng chặt chẽ và gần gũi của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc: Cùng nhau đề ra triển vọng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới

Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc: Cùng nhau đề ra triển vọng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới

Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc thăm Khu công nghiệp Sông Khoai tỉnh Quảng Ninh

Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc thăm Khu công nghiệp Sông Khoai tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc hòa chung niềm vui Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc hòa chung niềm vui Ngày hội đại đoàn kết với nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Thông tin báo chí về các hoạt động diễn ra trong Giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

Thông tin báo chí về các hoạt động diễn ra trong Giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam

Sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc

Sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc

Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc 2022

Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc 2022

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7: Kế thừa và nhân lên tình hữu nghị

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7: Kế thừa và nhân lên tình hữu nghị

Thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chính hiệp Trung Quốc: Sẵn sàng cho Giao lưu hữu nghị nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chính hiệp Trung Quốc: Sẵn sàng cho Giao lưu hữu nghị nhân dân