Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2023

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2023

Bà Nông Thị Mai Huyền được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bà Nông Thị Mai Huyền được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam từ trần

Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam từ trần

Ông Cao Xuân Thạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Phong trào Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Cao Xuân Thạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Phong trào Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ

Đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

“Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả“

“Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả“

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

Trao quyết định thực hiện nhiệm vụ Quyền Chánh Văn phòng cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Trao quyết định thực hiện nhiệm vụ Quyền Chánh Văn phòng cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam