Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Chương trình Vinh quang Việt Nam 2024

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Chương trình Vinh quang Việt Nam 2024

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Kạn khởi sắc nhờ các chương trình MTQG

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Kạn khởi sắc nhờ các chương trình MTQG

Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thừa Thiên - Huế: Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận cơ sở trong thực hiện giám sát Chương trình 1719

Thừa Thiên - Huế: Nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận cơ sở trong thực hiện giám sát Chương trình 1719

Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Thắm mãi tình quân dân”

Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Thắm mãi tình quân dân”

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Thanh Hóa: Ấm áp chương trình "Bánh chưng xanh - Tết an lành"

Thanh Hóa: Ấm áp chương trình "Bánh chưng xanh - Tết an lành"

Hiệu quả từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở xã Ban Công

Hiệu quả từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở xã Ban Công

Phú Yên: Nâng cao năng lực giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Phú Yên: Nâng cao năng lực giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Phát động Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ“

Phát động Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ“

Chủ tịch nước dự Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2024

Chủ tịch nước dự Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2024

Chủ tịch nước gặp mặt điển hình của Chương trình “Việc tử tế“

Chủ tịch nước gặp mặt điển hình của Chương trình “Việc tử tế“

Chủ tịch nước dự Chương trình “Tết nhân ái” tại Nghệ An

Chủ tịch nước dự Chương trình “Tết nhân ái” tại Nghệ An