Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/04/2024 - Ô nhiễm do đốt phế thải công nghiệp

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 06/04/2024 - Ô nhiễm do đốt phế thải công nghiệp

Bắc Ninh: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bắc Ninh: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bắc Ninh: 45 xã tổ chức thành công Đại hội

Bắc Ninh: 45 xã tổ chức thành công Đại hội

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ UBTƯ MTTQ VIỆT NAM THĂM VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2024 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ UBTƯ MTTQ VIỆT NAM THĂM VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2024 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh nhân Đại lễ Phục sinh 2024

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh nhân Đại lễ Phục sinh 2024

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tặng 49 suất quà cho hộ nghèo

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tặng 49 suất quà cho hộ nghèo

Bắc Ninh hỗ trợ Cao Bằng 500 triệu đồng tặng quà Tết cho người nghèo

Bắc Ninh hỗ trợ Cao Bằng 500 triệu đồng tặng quà Tết cho người nghèo

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Bắc Ninh

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh

Bắc Ninh: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bắc Ninh: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thị xã Quế Võ (Bắc Ninh): Phường Bồng Lai tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở

Thị xã Quế Võ (Bắc Ninh): Phường Bồng Lai tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Bắc Ninh: Hiệp thương, thống nhất nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024

Bắc Ninh: Hiệp thương, thống nhất nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận

Bắc Ninh: Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bắc Ninh: Đổi mới công tác Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc