Quảng Ngãi: Trao trên 500 triệu đồng tiền phụng dưỡng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Quảng Ngãi: Trao trên 500 triệu đồng tiền phụng dưỡng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Quảng Ngãi: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Quảng Ngãi: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khá 101 tuổi

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khá 101 tuổi

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tại Lạng Sơn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tại Lạng Sơn

Chủ tịch nước: Thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Chủ tịch nước: Thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Quảng Ngãi: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

Quảng Ngãi: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng

MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng

MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ và người có công

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ và người có công

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Khí

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Khí

Mặt trận tỉnh Quảng Ngãi trao tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Mặt trận tỉnh Quảng Ngãi trao tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thủ tướng: Đời đời ghi ơn những bà mẹ anh hùng

Thủ tướng: Đời đời ghi ơn những bà mẹ anh hùng

Hướng tới ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những hành động thiết thực nhất

Hướng tới ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng những hành động thiết thực nhất

Mỗi gia đình người có công cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước

Mỗi gia đình người có công cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước